Sukkub 2017

Mroczna impreza na orientację.

Logo Sukkub

Komunikat startowy

Sukkub jest nocną imprezą na orientację (InO) przeznaczoną dla osób posiadających już doświadczenie w nawigacji oraz startujących w innych marszach lub biegach na orientację (możliwy jest start osób zaczynających dopiero zabawę z mapą, jednakże będzie to raczej skok na głęboką wodę ;) ). Z tego też względu nie polecamy startu dzieciom – a jeżeli już, to zahartowanym – takie już u nas gościły J Osoby chcące delikatnie rozpocząć swoje zmagania z mapą zapraszamy na takie imprezy, jak cykl Pucharu GDAKKa, Szago czy Kaszubska Włóczęga.

Sukkub vol. V jest ostatnią edycją tej imprezy. Zapewniamy, że ją dobrze zapamiętacie, ale nie ze względu na nagrody czy przez wręczenie kwiatów pani burmistrz (nie, nagród nigdy nie było i nie będzie). Imprezę zapamiętacie ze względu na jej wyjątkowy klimat oraz niepowtarzalne trasy i z takim nastawieniem do nas przyjeżdżajcie.

Nie będzie w tym roku wielkiej hali sportowej. Z tego względu zachęcamy do przyjazdu autem lub noclegu pod namiotem (będzie miejsce namiotowe). W tym roku ognisko nie będzie stop-czasem, ale będzie znajdowało się przy mecie. Zapewnimy też ciepły posiłek. Nie przewidujemy też zwiększenia limitów zespołów na trasach.

Impreza odbywa się wg regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej:

Organizator imprezy:

UKS Włóczykij

e-mail: sukkub.ino@gmail.com
strona internetowa klubu: www.ukswloczykij.pl
strona internetowa imprezy: www.sukkub.pl

Termin i miejsce imprezy:

Impreza odbędzie się w nocy z 28/29 października 2017 roku w Pręgowie (koło Kolbud), bez względu na warunki pogodowe. Adres OSP:
ul.Strażacka 2
(dojazd we własnym zakresie – start i meta będą w jednym miejscu)

Wskazówki dojazdu google

Numer konta do wpłat: 64 2130 0004 2001 0439 0563 0005

W tytule przelewu prosimy podać trasę oraz nazwiska osób za które płacimy

Kategorie startowe:

Uczestnicy imprezy zgłaszają się i startują w zespołach jedno, dwu lub trzyosobowych.

Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie w towarzystwie jednego z opiekunów prawnych oraz muszą dołączyć „Oświadczenie opiekunów prawnych” podpisane przez obojga opiekunów prawnych.

Dla tras ze startem interwałowym minuty startowe zespołów są przydzielane w drodze losowania i ogłaszane przed imprezą. Długości tras podano w linii prostej pomiędzy punktami, z uwzględnieniem niemożliwych do przebycia przeszkód terenowych. Na wszystkich trasach obowiązuje bezwzględny zakaz używania map innych niż dostarczone przez organizatora oraz przyrządów do nawigacji satelitarnej, za wyjątkiem funkcji rejestrowania przebytej drogi (śladu, tracka) w celu wykorzystania tych informacji po zakończeniu Imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo różnych modyfikacji map dla tras o wysokim poziomie trudności oraz wprowadzenia elementów zręcznościowych i zadaniowych (informacje w opisach tras).

Trasy piesze:

Trasa Trudna "Ofiara dla Leszego" 16-18 km
Limit: 40 zespołów
Budowniczowie: Agnieszka Witowska, Dymitr Juszczuk
Trasa liczona do DInO w kategorii T

Trasa przeznaczona dla osób już posiadających podstawowe umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem i pewne doświadczenie w nocnych imprezach na orientację. Punkty kontrolne znajdować się mogą w miejscach trudno dostępnych i w bliskim sąsiedztwie punktów stowarzyszonych. Niewykluczona jest obecność punktów zadaniowych. Występować mogą również niewielkie miejscowe modyfikacje treści mapy. Mapa topograficzna, czarno-biała.

Trasa Bardzo Trudna “Wrota Piekieł” ~19 km
Limit: 30 zespołów
Budowniczowie: Marcin Sontowski, Anna Dettlaff
Trasa liczona do DInO w kategorii BT

Trasa dla osób zaawansowanych, które startowały już w podobnych imprezach i bardzo dobrze orientują się w leśnym terenie. Punkty kontrolne zlokalizowane są w trudno dostępnych miejscach terenu (prawie zawsze towarzyszą im punkty stowarzyszone). Treść mapy może być zmodyfikowana. Na trasie mogą się pojawić pojedyncze zadania o naturze orientacyjnej. Mapa topograficzna, czarno-biała.

Trasa Ekstremalna “Krwawy Szlak” 21-22 km
Limit: 20 zespołów
Budowniczowie: Adam Żyliński, Tomasz Radzikowski
Trasa liczona do DInO w kategorii BT

Trasa przeznaczona dla ekspertów orienteeringu lub tych, którzy do tego miana aspirują. Najdłuższa, z największą sumą przewyższeń i punktami kontrolnymi umieszczonymi w miejscach najmniej przyjaznych człowiekowi, z dużą ilością punktów stowarzyszonych i mylnych. Treść mapy może być zmodyfikowana, mogą pojawić się punkty nienaniesione przez organizatora na mapę, wymagające wykazania się dobrą umiejętnością marszu na azymut. Pojawią się także specjalne punkty zręcznościowe, których prawidłowe potwierdzenie będzie wymagało wykazania się sprawnością fizyczną. Mapa topograficzna, czarno-biała.

Zgłoszenia:

Wcześniejsze zgłoszenia są możliwe jedynie przez formularz internetowy na stronie internetowej www.sukkub.pl

UWAGA: zapisy rozpoczynają się w poniedziałek 6. października 2017 i potrwają do poniedziałku 26. października 2017 do godz. 20:00 lub do wyczerpania miejsc.

Wysokość opłaty wpisowej wynosi 30 zł/os. Dla aktywnych członków klubów UKS Włóczykij, AKK GDAKK oraz osób poniżej 15 roku życia opłata wpisowa wynosi 20 zł*. Wpisowe po 21.10.2017 wynosi 40zł/os, a w dniu imprezy 50zł/os (uwaga: liczy się data wpłynięcia przelewu).

*Uwaga: zniżka obowiązuje wyłącznie w pierwszym terminie zgłoszeń tj. do 21.10.17.

Opłatę wpisową należy dokonać przelewem. W przypadku zapisów tuż przed imprezą i braku aktualizacji informacji o płatnościach na koncie prosimy o wydrukowanie potwierdzenia przelewu.

Jeżeli miejsca na jakieś trasie się skończą to Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z list zespołów nieopłaconych – w celu zrobienia miejsca dla chętnych.

Osoby zapisujące się przez Internet opłatę powinny przesłać przelewem na konto (konto pojawi się 6.10.2017)

Istnieje możliwość zapisu w dniu imprezy (w bazie) wyłącznie na miejsca dostępne w ramach ustalonych limitów tras. Wpisowe w takim przypadku wynosi 50zł od osoby. W celu uniknięcia sytuacji, w której zabraknie świadczeń startowych dla uczestników, prosimy o wcześniejszy kontakt emailowy z organizatorami (sukkub.ino@gmail.com)

Wyposażenie uczestników:

Zestaw polecany dla każdego uczestnika: Świadczenia startowe:

Wyniki:

Wyniki i statuetki dla pierwszych 3 zespołów z każdej trasy zostaną wręczone „na bieżąco” – ze względu na małą bazę nie przewidujemy oficjalnego zakończenia.

Nagrody:

Podobnie jak ubiegłych latach, nie przewidujemy nagród rzeczowych.

Postanowienia końcowe:

Osoby niepełnoletnie startują i uczestniczą w imprezie tylko pod opieką opiekuna prawnego i muszą przed startem okazać oświadczenie podpisane przez obojga opiekunów prawnych (do pobrania na stronie internetowej).

Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem imprezy na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej. Zalecamy wzięcie niezbędnych wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy.

Prawidłowe spisanie niektórych punktów kontrolnych na trasie Ekstremalnej może wymagać wykazania się zręcznością fizyczną. Przy każdym takim punkcie zostanie zapewniona możliwość spisania punktu alternatywnego (PA), dlatego też uczestnicy spisują punkty zręcznościowe jedynie na własną odpowiedzialność.

W związku z powyższym, ewentualne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator imprezy.

Nieznajomość regulaminu dostępnego na stronie sukkub.pl nie zwalnia z jego przestrzegania.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie imprezy Sędziowie wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Sędzia w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, ukarać minutami karnymi lub zdyskwalifikować dany zespół.